Računovodstveni biro i poresko savetovanje

  • Računovodstvene usluge
  • Radni odnosi i zarade
  • Poreski konsulting
  • Sastavljanje i predaja poreskih prijava
  • Savetovanje iz oblasti svih poreza:
  • PDV
  • Porez na dobit
  • Porez na dohodak građana
  • Porez na imovinu